نمایش 1–12 از 22 نتیجه

فیروزه کوبی روی مس یا همان هنر مس و فیروزه کوبی هنری با زیبایی چشمگیر خود باعث شده این هنر صنایع دستی اصفهان روز به روز رشد داشته باشد و مورد اسقبال هنردوستان شود.
فیروزه کوبی هنر چسباندن تکه سنگ های کوچک سنگ فیروزه می باشد که پس از 15 مرحله محصول نهایی تولید می شود
خرید فیروزه کوبی و مشاهده محصولات با قیمت در پایین این صفحه قابل مشاهده می باشد.

فیروزه کوبی

آینه فیروزه کوب

3.850.000 تومان97.850.000 تومان
4.635 تومان11.380.000 تومان
1.940.000 تومان2.565.000 تومان

فیروزه کوبی

بشقاب فیروزه کوب

1.735 تومان1.865.000 تومان

فیروزه کوبی

پارچ فیروزه کوبی

975.000 تومان2.190.000 تومان

فیروزه کوبی

تنگ فیروزه کوب

1.940.000 تومان8.125.000 تومان

فیروزه کوبی

جام فیروزه کوب

1.045.000 تومان1.195.000 تومان

فیروزه کوبی

دخل فیروزه کوب

1.500.000 تومان1.940.000 تومان
12.000.000 تومان
12.645.000 تومان15.070.000 تومان
2.440.000 تومان7.815.000 تومان

فیروزه کوبی

سنگاب فیروزه کوب

975.000 تومان13.190.000 تومان